บาคาร่าออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์

การแก้ไขเส้นทาง

การแก้ไขเส้นทาง

“นี่คือไฟล์ทั้งหมดใช่ไหม” นักวิเคราะห์ถาม “ใช่” แอนนาตอบ “อยู่ในนั้นทั้งหมด” นี่เป็นครั้งแรกที่เธอไปที่สำนักงาน Lyapunov ซึ่งสัญญาว่าจะ “วิเคราะห์ทางเลือกในชีวิตที่ผ่านมาเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต” นักวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล “คุณจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เราได้ไหม” “เช่นอะไร?” แอนนานึกไม่ออกว่ามีอะไรขาดหายไป ไฟล์ของเธอมีเหตุการณ์สำคัญในชีวิตทั้งหมดที่เธอบันทึกไว้อย่างพิถีพิถัน คร่ำครวญ...

Continue reading...